*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

Audyty, Świadectwa, Przeglądy techniczne

Sporządzanie audytów energetycznych dla obiektów budowlanych. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Opracowanie obliczeń efektu ekologicznego w wyniku przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wykonanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w formie przeglądów technicznych. Nadzór budowlany w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Odbiory lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i developerów. Sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych. Audyty, Świadectwa charakterystyki energetycznej, Efekty ekologiczne, Przeglądy techniczne, Nadzór budowlany, Odbiory, Inwentaryzacje.

Sprawdź więcej na: http://www.gjprojekt.webpark.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: