*
/ Kataloog / Zdrowie / Wpis:

Schizofrenia i Młodzież

Szansą dla grupy młodych pacjentów jest odpowiednia wieloprofilowa rehabilitacja w ośrodkach, tworzonych na wzór Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (MORS). W tym ośrodku młodzi ludzie, z różnego rodzaju problemami, mogą otrzymać wsparcie nakierowane na powrót do społeczeństwa, do nauki i do podejmowanie pracy na otwartym rynku. Ten prospołeczny projekt skierowany jest w szczególności do młodzieży ze schizofrenią.

Zobacz teraz: http://www.progres-equal.eu/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: