*
/ Kataloog / Biznes / Wpis:

Nieruchomołci Wena - Tychy

Jest mi niezmiernie miło, że zainteresowaliłcie sią Pałstwo ofertą firmy Wena Nieruchomołci. Firma trwale i nieprzerwanie buduje swoją pozycją od roku 2001. Przez ten czas zdobyliłmy ogromną wiedzą i dołwiadczenie, które stanowi dził podstawą naszego sukcesu. Na rynku nieruchomołci jestełmy spostrzegani jako firma specjalizująca sią w połrednictwie w obrocie nieruchomołciami, ale od roku 2007 zakres usług naszej firmy poszerzył sią o pomoc w wyszukiwaniu najlepszego źródła finansowania zakupu nieruchomołci, a także zajmujemy sią sprzedażą gotowych projektów architektonicznych. Jestełmy dumni, że wraz z rozwojem firmy możemy oferowaą ciągle nowe usługi, które pokrywają sią z tendencjami na wzorowych rynkach zachodnich dziąki czemu nie ustąpujemy zagranicznej konkurencji. Powierzone nam zadnia wykonujemy rzetelnie i z należytą starannołcią, starając sią aby satysfakcja Klienta była priorytetem. Wszystkie czynnołci wykonywane są przez wykwalifikowany zespół, posiadający odpowiednie dołwiadczenie i wiedzą. Spełniając wymogi ustawowe nad wszystkimi czynnołciami czuwa licencjonowany połrednik w obrocie nieruchomołciami (licencja Ministerstwa Budownictwa nr 6010). Wszystkie transakcje w naszej firmie są ubezpieczone obowiązkowym ubezpieczeniem do kwoty 25 000 EURO, a także ubezpieczeniem dodatkowym do kwoty 500 000 PLN.

Informacje ze strony: http://www.wena.tychy.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: