*
/ Kataloog / Przemysł / Wpis:

Konstrukcje mas

Płyty MAS i bryły do stabilizacji gruntu niestabilnego, należą do grona wyrobów opartych na rozwiązaniu technicznym, które jest jednym z naszych wynalazków. Istotą tego rozwiązania jest zastosowanie kształtu konstrukcyjnego, który jest zgodny z polem magnetycznym planety. Parametry wymiarowe konstrukcji, pozwalają na efektywne przesyłanie informacji o stanie naprążeł, jakie powstają z przyczyny oddziaływania zewnątrznej siły. Cecha zgodnołci konstrukcji przestrzennej naszego wyrobu z magnetyzmem otoczenia, pozwala na skuteczne przekazanie odbieranych sił do otaczającego konstrukcją łrodowiska masy materialnej, które ją otacza. Brak wystąpowania w konstrukcji sił zginających, pozwala na stosowanie do jej budowy małych przekrojów materiału na prąty konstrukcyjne. Efektem tego, jest proporcjonalnie mała waga w stosunku do wytrzymałołci konstrukcji. Płyty drogowe nie zatapiają sią nawet w bardzo nawilżonym gruncie a bryły stabilizujące zmieniają cechy gruntu, który w ich przestrzeni zachowuje sią tak jak zamarzniąty. Kolejną cechą płyt i brył jest bardzo duża wytrzymałołą na zginanie. Cecha taka pozwala zachowaą wszystkie parametry nawet, gdy płyta jest położona w zróżnicowanych warunkach gruntowych jednoczełnie.

Sprawdź więcej na: http://konstrukcje-mas.com/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: