*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

Struktura Planowanie Przestrzenne, GIS

Planowanie przestrzenne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, systemy informacji przestrzennej - GIS, urbanistyka, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nasza firma oferuje usługi z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju systemów informacji przestrzennej. Planowanie przestrzenne, urbanistyka, dziedziny o ugruntowanym warsztacie projektowym, których wzorce projektowe gromadzone są od chwili, gdy pojawiły się pierwsze osady i miasta, zyskuje nowe narzędzie w postaci technik informatycznych. Przykładowe możliwości prezentuje testowa aplikacja służąca udostępnieniu treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w internecie.

Odwiedź stronę: http://www.st7.eu/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: