*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

Redukcja kosztów zużycia energii

Redukcja kosztów energii to wynik szeregu działań noszących nazwę optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej. Optymalizacja oparta jest na wynikach audytu, którego celem jest wytyczenie kierunku działań i przedstawienie możliwości ograniczenia kosztów. Kalkulacja poszczególnych etapów prac jest robiona w oparciu o możliwe do uzyskania oszczędności i wykonywana jest każdorazowo indywidualnie pod danego klienta rzetelnie i uczciwie z uwzględnieniem koniecznych do poniesienia kosztów. Nie jest to zatem stały procent z uzyskiwanych przez klientów oszczędności a wyłącznie jednorazowa cena umowna za przeprowadzenie poszczególnych etapów prac. Firma nie partycypuje w późniejszych oszczędnościach uzyskiwanych przez naszych klientów. Staramy się aby zwrot inwestycji zawierał się w przedziale 6-12 miesięcy. Wszelkie wykonane przez nas prace objęte są gwarancją.

Odwiedź stronę: http://www.energo-optima.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: