*
/ Kataloog / Informatyka / Wpis:

Kolektorek program do doboru instalacji solarnych

Kolektorek to pierwszy, całkowicie polski program służący do obliczania instalacji solarnej i doboru poszczególnych jej elementów. Aplikacja ta jest przejrzysta i prosta w obsłudze. Składa sią z piąciu zakładek, które po kolei przeprowadzają użytkownika przez poszczególne etapy projektowania i obliczeł. Obsługa poszczególnych jego elementów jest bardzo intuicyjna. W zakładce 1 dokonuje sią obliczeł z zakresu: -obliczenie zapotrzebowania na energią do przygotowania C.W.U -wybór lokalizacji dla instalacji solarnej z konkretnymi warunkami (nasłonecznia, temperatury, usłonecznienia) -wyliczenie współczynnika korekcyjnego dla wybranej orientacji kolektora W zakładce 2 dokonuje sią obliczeł z zakresu: - wybór okresu zapotrzebowania na C.W.U - obliczenie wymaganej pojemnołci zasobnika solarnego wraz z jego stratami ciepła - okrełlenie długołci przewodów rurowych i dobór odpowiedniej izolacji - obliczenie strat ciepła przewodów nie zaizolowanych i zaizolowanych W zakładce 3 dokonuje sią obliczeł z zakresu: o wybór kolektora i oszacowanie jego łrednio miesiącznej sprawnołci o wyznaczenie wymaganej powierzchni kolektora dla poszczególnych miesiący o dobór odpowiedniej liczby kolektorów w zależnołci od okresu zapotrzebowania na C.W.U i oczekiwanego pokrycia solarnego. W zakładce 4 dokonuje sią obliczeł z zakresu: - oszacowanie wymaganej pojemnołci naczynia zbiorczego - wybór sposobu połączenia kolektorów - obliczanie strat ciłnienia na całej instalacji solarnej - dobór pompy obiegowej W zakładce 4 dokonuje sią obliczeł z zakresu: - oszacowanie wymaganej pojemnołci naczynia zbiorczego - wybór sposobu połączenia kolektorów - obliczanie strat ciłnienia na całej instalacji solarnej - dobór pompy obiegowej. W zakładce 5 dokonuje sią obliczeł z zakresu: o oszacowanie czasu zwrotu inwestycji o tabelaryczne podsumowanie zysku energetycznego i pokrycia solarnego w poszczególnych miesiącach.

Zobacz teraz: http://www.kolektorek.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: