*
/ Kataloog / Edukacja / Wpis:

EuroEducamus - nowoczesna edukacja

Platforma e-learningowa, kursy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, wspomaganie w dydaktyce, studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego, studia podyplomowe w zagranicznej uczelni, zarządzania projektami unijnymi, sprawdzanie wiedzy online.

Zobacz teraz: http://www.euroeducatis.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: