*
/ Kataloog / Medycyna / Wpis:

Anna K. - psychoterapia

Dla osób nie radzących sobie z problemami w życiu prywatnym lub zawodowym usługi wsparcia świadczy psychoterapeuta Wrocław Anna K. w swoim gabinecie i poradni. Oferta jej jest skierowana do wszystkich, którzy doświadczają trudności w relacjach społecznych, partnerskich, rodzinnych, mających zaburzenia emocji, nastroju, zachowania, oraz posiadających trudności w radzeniu sobie ze stresem, doświadczających kryzysów życiowych lub posiadających zaburzenia lękowe. Przybierają one postać terapii grupowych lub konsultacji indywidualnych, a czasami jest to psychoedukacja lub szkolenie. Prowadzi też zgodnie z zapotrzebowaniem warsztaty arteterapeutyczne lub psychologiczne. Pracę jej charakteryzuje podejście integracyjne, które łączy różne nurty i metody psychoterapeutyczne. Wykorzystywane są w wykonywaniu tej profesjonalnej usługi metody podejścia psychodynamicznego, szkoły Gastalt czy też innowacyjne takie jak EFT i poznawczo-behawioralne. W świadczeniu tych usług współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami. Psychoterapia online Via Skyp?e to szczególny rodzaj oferty dla osób, które mają utrudniony dostęp do gabinetu. Specjalistyczna terapia małżeńska Wrocław pomoże parom i związkom małżeńskim w pokonaniu trudności i rozwiązaniu konfliktów oraz doprowadzić może do poprawienia jakości związku poprzez uzyskanie przez obie strony satysfakcjonującego je kompromisu.

Sprawdź więcej na: http://annakowska.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: