*
/ Kataloog / Społeczeństwo / Wpis:

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega

Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega to lokalne stowarzyszenie działające na rzecz miasta Tarnobrzega, skupiające grupą ludzi, których łączy chąą działania społecznego. Szczególnym obszarem zainteresowania Towarzystwa jest poznawanie historii i tradycji miasta oraz wykorzystywanie ich do twórczego działania na rzecz lokalnej społecznołci.

Odwiedź stronę: http://www.tptbg.republika.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: