*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

DANUTA FESZ GRUBIAK NOTARIUSZ

Notariusz Danuta Fesz-Grubiak prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu. W ramach czynności notarialnych, udziela szczegółowych oraz bezpłatnych informacji dotyczących prowadzonej przez nią działalności. W ofercie kancelarii znajduje się m.in. sporządzanie wpisów, odpisów oraz innych dokumentów, projekty aktów, przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych oraz pieniędzy, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, a Prócz tegp sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, czy też poświadczeń. Dokładne wiadomości dotyczące działalności kancelarii, są osiągalne na jej witrynie internetowej.

Przejdź do: http://notariusz-wroclaw.eu/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: