*
/ Kataloog / Przyroda / Wpis:

Bażanty łowne - Hodowla w Klonie

Hodowla Bażantów Łownych w Klonie powstała w 2002 roku. Od początku swojej działalności celem farmy było dostarczanie do kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny wysokiej jakości bażantów łownych z gatunku colhikus (bażant obrożny). Ekologiczna hodowla i dbałość dobre warunki chowanych ptaków pozwoliły na umacnianie pozycji na rynku Polskim i zagranicznym. Bażanty z hodowli w Klonie trafiają aktualnie do wielu krajów Europy i Azji. Linia krwi bażantów z Klonu zasila najlepsze łowiska i pozwala na utrzymanie populacji tych ptaków bez konieczności ciągłej introdukcji. W pełni wypierzone i piękne bażanty z Klonu stanowią chlubę polowań. Bażanty hodowane są w wolierach okrytych siatka w sposób tradycyjny. Jaja od naturalnie utrzymywanych stadek rozpłodowych trafiają do specjalnych inkubatorów gdzie z jaj klują się pisklęta. Końcowy odchów odbywa się w zadrzewionych wolierach okrytych specjalną siatką. Hodowla oferuje: - Bażanty Łowne dorosłe - jaja bażantów - pisklęta bażantów - organizacja polowań na bażanty.

Przejdź do: http://www.bazanty.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: