*
/ Kataloog / Społeczeństwo / Wpis:

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów ma na celu:- Wspieranie rozwoju zawodowego oraz integracja lokalnych liderów i fundraiserów podejmujących, tworzących i wspierających inicjatywy obywatelskie, społeczne, edukacyjne, oświatowe i kulturalne - Propagowanie standardów etycznych w działalności obywatelskiej, społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i fundraisingowej - Edukacja w zakresie tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych oraz fundraisingu- Aktywizacja obszarów miejskich, wiejskich i miejsko - wiejskich

Zobacz teraz: http://www.slif.org.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: