*
/ Kataloog / Edukacja / Wpis:

Dekolonizacja afryki i jej nasępstwa

Do 1870 roku Afryka stanowiła wolny kontynent, za wyjątkiem części Afryki Północnej, która była we władaniu Imperium Osmańskiego. Koniec XIX wieku stał się okresem wszech kolonialnym, w którym mocarstwa europejskiego zaczęły się bardzo interesować kontynentem afrykańskim. Wiek ten stanowił apogeum walk i wydzierania terytoriów Afryki między państwami europejskimi. Publikacja przedstawia przebieg kolonizacji afryki oraz kolejny etap czyli dekolonizacje oraz jej następstwa takie jak: Konflikty afrykańskie, apartheid, Neokolonializm czy dyktatury.

Odwiedź stronę: http://www.kolonizacja-afryki.net/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: