*
/ Kataloog / Społeczeństwo / Wpis:

PER CORDA - Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Strona poświęcona Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda". Celem statusowym fundacji "Per Corda" jest: - zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, - pomoc w edukacji dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, - prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnym, - działalność charytatywna, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, - podejmowanie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, - promocja i organizacja wolontariatu, - inspirowanie i wspieranie zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych. W dniu 18.03.2011r Fundacja Per Corda uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia także przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego jeden procent podatku dochodowego przez osoby fizyczne. PER CORDA - PRZEZ SERCA do sukcesu i radości naszych wychowanków.

Przejdź do: http://www.percorda.free.ngo.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: