*
/ Kataloog / Informatyka / Wpis:

PROFI - Profesjonalny Serwis Komputerowy,

Denerwujące są ciągłe awarie komputera? Nie możesz sobie poradzią z nowo zakupionym sprzątem lub oprogramowaniem? Twój komputer działa za wolno? Masz problemy z Internetem?łwiadczymy usługi w zakresie:@ Usuwania usterek@ Naprawy i instalacji systemów Windows@ Usuwania wirusów@ Odzyskiwania utraconych danych@ Archiwizacji danych na CD-rom@ Składania i modernizacji komputera, budowy małych sieci..@ Doradztwa i wyceny przy zakupie komputera@ Podłączania komputera do TV i kina domowego@ Trwałego usuwania danych@ instalacji i konfiguracji łącz internetowych@ a Ty na co masz ochotą?Zadzwoł do nas! My sprawdzimy konfiguracją Twojego komputera, oczyłcimy go ze zbądnych łmieci, wirusów i wszelakiego typu oprogramowania szpiegującego. Praca na komputerze nie tylko może ale wrącz musi byą przyjemnołcią! Chcesz sprzedaą swój sprząt i myłlisz, że wszystko już usunąłeł z niego? Nawet nie wiesz jak bardzo sią myliszâ?ŚProponujemy również podpisanie z nami umowy serwisowej lub stałego nadzoru informatycznegoâ?Ś Umowa serwisowa to najkorzystniejsza forma współpracy obejmująca swoim zasiągiem kompleksową obsługą firmy od strony informatycznej lub tylko na wybrany jej obszar np. sprząt komputerowy.Jestełmy w stanie zrobią wiele a nasze możliwołci zaczynają sią dopiero tam gdzie innych sią już kołczą.A jeżeli problem nie zostanie rozwiązany to nie pobieramy żadnych opłat.. bo my bierzemy opłatą za to, że naprawiliłmy a nie za to, że przyjechaliłmy!PROFI - Profesjonalny Serwis Komputerowy, naprawa laptopów i monitorów ..::WROCŁAW::..

Przejdź do: http://www.profi24.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: