*
/ Kataloog / Hobby / Wpis:

Marek Grabowski

Strona z nagraniami i płytami Marka "e-grabka" Grabowskiego. Jest typem ekstrawertycznym i stąd też muzyka, którą komponuje, jest wybitnie osobista, bardzo emocjonalna i odbierana przez wielu słuchaczy jako ilustracyjna. Można jedynie dodać jedynie, że to ilustracja do nieistniejącego filmu, gdyż ilustruje przeróżne stany jego umysłu, emocje, pragnienia, obawy i uczucia, które przeżywa. Są w niej i brzmienia łagodne, frazy liryczne, są też fragmenty dynamiczne, okraszone wręcz pewną "agresją" fraz elektronicznych i perkusyjnych. Komponując, prowadzi wciąż dialog z tradycją (jest wychowankiem starej tzw. szkoły berlińskiej w el-muzyce, jego największym niedoścignionym mistrzem jest Klaus Schulze) i jednocześnie opiera się także na własnej wrażliwości, swych osobistych ideałach i estetyce.

Sprawdź więcej na: http://www.soundpark.pl/marek-grabowskiSzukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: