*
/ Kataloog / Medycyna / Wpis:

Alreh Medical - Pionizatory Dynamiczne

Firma ALREH Medical posiada ponad 10 lat doświadczeń w pionizacji osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat poszukiwaliśmy takich rozwiązań, które pozwalałyby prowadzić pełną rehabilitację osoby sparaliżowanej w warunkach domowych, bez względu na głębokość dysfunkcji, kondycję fizyczną, wagę ciała, deformację kończyn, a co najważniejsze bez nadmiernego angażowania bezpośrednich opiekunów. Naszym celem było znalezienie takich rozwiązań aby jedna osoba pełnosprawna, była w stanie bez wysiłku, pionizować osobę sparaliżowaną czterokończynowo. Dodatkowo założyliśmy sobie, że bez żadnych problemów będziemy w stanie pionizować osoby spastyczne, osoby z poważnymi zwyrodnieniami stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, oraz osoby bardzo słabe, nigdy wcześniej nie pionizowane.

Sprawdź więcej na: http://www.pl.alreh.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: