*
/ Kataloog / Technika / Wpis:

Podwodne Prace Bydgoszcz

Nasza firma posiada wykwalifikowaną kadrę nurków zawodowych, operatorów systemów nurkowych i kierowników prac podwodnych, którzy uzyskali uprawnienia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonujemy prace zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 199 poz. 1936) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 116 poz. 1210).

Zobacz teraz: http://www.podwodneprace.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: