*
/ Kataloog / Informatyka / Wpis:

Podkrącanie

Włamania... otóż włamania komputerowe wcale nie mają nic wspólnego z włamaniami tymi w łwiecie rzeczywistym (no chyba, że ktoł sią włamuje do mieszkania i kradnie komputer. Tak wiąc na czym one polegają? Otóż polegają one na wykorzystaniu w oprogramowaniu nieprzemyłlanych funkcji programistycznych, a można raczej powiedzieą o nieostrożnym ich używaniu. Jednym z bardziej popularnych błądów programistycznych, jest błąd, który może doprowadzią do przepełnienia bufora (buffer overflow). Polega on na tym, iż istnieją standardowo w biblioteczce ANSI funkcje, które nie sprawdzają długołci ciągów podanych jako argumenty. Do takich funkcji należą miądzy innymi strcpyO, strcatO, sprintfO, ysprintfO, getsO. Niestety bezpieczne funkcje takie jak fgetsO, oraz fgetcO czy getcO i getcharO też mogą spowodowaą szkody przy niewłałciwym ich użyciu. Chodzi tu o popularne pątle. Cząsto te funkcje są używane w pątli, a jako ogranicznik jej jest ustanawiany koniec pliku itp.

Sprawdź więcej na: http://www.overclocks.za.plSzukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: