*
/ Kataloog / Technika / Wpis:

GOST-R

Firma GW ELAN zzajmuje się uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń i certyfikatów GOST-R oraz pozyskiwaniem dla firm europejskich partnerów na rynkach krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Oferujemy naszym klientom badanie rynków wschodnich, które obejmuje m.in. odnalezienie konkurencyjnych firm, negocjowanie kontraktów oraz kompleksową obsługę transakcji. Certyfikat GOST-R jest świadectwem potwierdzającym zgodność produkcji z wymogami jakości.

Przejdź do: http://www.gwelan.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: