*
/ Kataloog / Medycyna / Wpis:

Psychoterapeuta Olsztyn

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Studiowałam na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (psychologia kliniczna, pedagogika w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki). Ukończyłam 3-letnie Studium Psychoterapii i 2-letnie Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Szkoliłam się również w podejściu ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) oraz w zakresie metody terapii par Johna Gottmana. Moja praca jest superwizowana przez czołowych polskich psychoterapeutów - licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zobacz teraz: http://www.psychologia-psychoterapia.olsztyn.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: