*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

Czyszczenie separatorów, utylizacja odpadów

"EKOS Poznań - utylizacja i odbiór odpadów. Gospodarka odpadami, serwis i czyszczenie separatorów oraz kanalizacji. EKOS jest polską firmą powstałą w 1987 roku prowadzącą swoją działalność na polu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Konsekwentna polityka inwestowania wypracowanych środków w najnowocześniejszy sprzęt i technologie pozwala poszerzać ofertę usług na coraz wyższym poziomie. Filarem firmy jest zespół kompetentnych pracowników otwartych na zachodzące zmiany rynkowe i prawne. Jednym z priorytetów rozwojowych jest ustawiczne kształcenie pracowników, których wiedza jest gwarantem stałego rozwoju.

Zobacz teraz: http://www.ekos.poznan.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: