*
/ Kataloog / Społeczeństwo / Wpis:

Pałuki

Ważnym regionem turystycznym województwa kujawsko-pomorskiego są Pałuki, charakteryzujące się dużą atrakcyjnością zarówno krajoznawczą, jak i wypoczynkową. Pałuki, będąc odrębnym regionem historyczno-geograficznym i etnograficznym, należą, obok Kujaw i Wielkopolski, do najstarszych polskich terenów osadniczych, o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza z Biskupinem w roli głównej.

Przejdź do: http://www.paluki.info.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: