*
/ Kataloog / Przemysł / Wpis:

Projektowanie instalacji przemysłowych - ORLEN Projekt SA

ORLEN Projekt S.A. jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji istniejących obiektów w branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej, ochrony środowiska, energetycznej i innych. Świadczenie usług projektowania w szerokim zakresie jest podstawową działalnością funkcjonowania Spółki. W 2006 roku Spółka rozszerzyła działalność z opracowywania dokumentacji projektowej na działalność inżynierską typu EPC (Engineering, Procurement, Construction) (Projektowanie, Zakupy, Realizacja), a więc obejmującą opracowywanie dokumentacji projektowej, zakupy dóbr inwestycyjnych, wybudowanie i uruchomienie inwestycji. Poza tym zajmujemy się również: opracowywaniem procesów technologicznych, projektowaniem obiektów architektonicznych dla przemysłu, planowaniem systemów automatyzacji oraz pomiaru wielkości fizykochemicznych.

Zobacz teraz: http://orlenprojekt.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: