*
/ Kataloog / Przemysł / Wpis:

Melioracja

Firma realizuje prace ziemne oraz drogowe, takie jak budowa mostów, drogi utwardzone i przepusty. Jesteśmy wypróbowanym partnerem dużych koncernów budowlanych. Nasze usługi adresujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do jednostek budżetowych. Rozporządzamy bogatą bazą specjalistycznego sprzętu oraz doświadczoną kadrą fachowców dzięki czemu realizowane przez nas zlecenia wypełnione są zawsze z należytą dokładnością i dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Usługi podstawowe: budowa przepustów, budowa zbiorników wodno - retencyjnych, umocnienia brzegów i dna, budowa stopni wodnych, jazów i zastawek; regulacja rzek i kanałów, budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych,konserwacja cieków wodnych, drenowanie gruntów rolnych; budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych, odwodnienia dróg i terenu, niwelacja terenu, wykopy. Usługi dodatkowe: fachowe doradztwo, sporządzanie opinii, sporządzanie projektów i operatów, nadzór prac melioracyjnych, inwentaryzacja urządzeń wodno - melioracyjnych.

Przejdź do: http://www.melioracjeradom.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: