*
/ Kataloog / Firmy / Wpis:

Projektowanie ogrodów

Zajmujemy się tworzeniem i wykonywaniem zieleni dla ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Wykonujemy projekty nawierzchni, roślinności i małej architektury. Klienci systematycznie uczestniczą w procesie projektowania swojego ogrodu i mają możliwość decydowania o jego ostatecznym kształcie na każdym etapie, dlatego nasze ogrody są dostosowane do gustu klienta. Proponujemy zawsze kilka koncepcji wstępnych ogrodu do wyboru, uszczegóławiamy wybraną do projektu koncepcyjnego, a następnie wykonawczego i rysunków technicznych.

Przejdź do: http://www.zwpak.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: