*
/ Kataloog / Medycyna / Wpis:

Logopeda w Krakowie

Specjalista logopeda w Krakowie. Diagnoza i terapia dzieci i dorosłych z dysleksją, wadami wymowy, zaburzeniami rozwojowymi, z zespołem Aspergera, Downa i inne. Terapia pacjentów po wylewach oraz z afazją. Indywidualny program terapii oraz wizyty domowe.

Informacje ze strony: http://www.smarzewska.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: