*
/ Kataloog / Regionalne / Wpis:

Zabrze moje miasto

Zabrze okresu miądzywojennego, stare pocztówki Zabrza, stare zdjącia Zabrza, informacje o Zabrzu i zabrzałskich dzielnicach. Teksty o historii Zabrza. Zaprezentowany na stronie materiał pozwoli przeniełą sią o kilkadziesiąt lat wstecz, by zobaczyą, jak wyglądało jedno z najwiąkszych miast tego regionu. Okres miądzywojenny to rozbudowa miasta, którą Zabrze zawdziącza zakładom przemysłowym działającym na tym terenie.

Sprawdź więcej na: http://www.zabrze.aplus.plSzukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: