*
/ Kataloog / Edukacja / Wpis:

KPSS Poznań - kształcimy bezpłatnie w zawodzie pracownik socjalny

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu oferuje kształcenie bez opłaty czesnego zarówno na wydziale dziennym, jak i zaocznym. KPSS jest uczelnią publiczną. 3-letnią naukę kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego pracownika socjalnego. Chętne osoby mogą zrobić na 3 roku licencjat pracy socjalnej (jednorazowa opłata za zajęcia seminaryjne 1500 zł) i ukończyć Kolegium z dwoma dyplomami! Nauka w Kolegium różni się od typowego „studiowania” tym, że stawiamy większy nacisk na praktykę i panujące na rynku pracy realia. Połowę naszych wykładowców stanowią praktycy – kierownicy i pracownicy lokalnych instytucji związanych z pomocą społeczną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Sprawdź więcej na: http://kolegium.poznan.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: