*
/ Kataloog / Zdrowie / Wpis:

Badania słuchu we Wrocławiu

Każdy rodzic gdy rodzi mu się dziecko jest pewny że będzie piękne i zdrowe. Niestety czasem zdarza się, iż od urodzenia maluch jest chory. Rolą lekarza jest możliwie jak najszybsze wykrycie choroby oraz w miarę możliwości podjęcie odpowiedniego leczenia. W sytuacji chorób wrodzonych niezwykle ważną rolę odgrywa czas, w którym zostaną wykryte nieprawidłowość. Jeśli u malucha zostanie zdiagnozowana wada słuchu przed 6. miesiącem życia, leczenie przynosi wówczas najlepsze rezultaty. Możemy w ten czas zaproponować aparaty słuchowe do uszu oraz skuteczne leczenie. Istotną sprawą jest, aby upośledzenie słuchu zostało wykryte na wczesnym etapie rozwoju, przed rozpoczęciem kształtowania się mowy. Wiadomo, że dzieci z upośledzonym słuchem mają duże problemy z nauką mówienia. Po co badania przesiewowe? Właśnie z tego powodu w Polsce został wypromowany program przesiewowych badań słuchu dla noworodków. Wrodzona wada słuchu to schorzenie występujące u noworodków ok. 7 razy więcej niż niedoczynność tarczycy. Takowy program jest realizowany poprzez aparaty zakupione dzięki zbiórce funduszy zmobilizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Polska jest jedynym państwem, gdzie wspomniane badania zostały wprowadzone kompleksowo – równocześnie w całym kraju. Od 2001 roku żadne dziecko nie opuszcza szpitala po urodzeniu, bez wykonanego badania słuchu.

Sprawdź więcej na: http://aaparatysluchowe.pl/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: