*
/ Kataloog / Społeczeństwo / Wpis:

Adwokat kościelny - Kancelaria IUSTITIA

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą procesów kościelnych o nieważność małżeństwa, określanych też jako rozwód kościelny lub unieważnienie małżeństwa. Zakres pomocy prawnej dotyczy postępowania w pierwszej instancji, w trybie apelacyjnym, jak również w kolejnych instancjach, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Adwokaci kościelni naszej kancelarii świadczą pomoc również w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, ale niedopełnionego. Pomoc prawa polega na konsultacji i ocenie zasadności wniesienia skargi powodowej do sądu kościelnego, sporządzeniu skargi powodowej lub poszczególnych pism procesowych, jak również na kompleksowej pomocy w trakcie całego procesu.

Sprawdź więcej na: http://www.kancelaria-iustitia.com/Szukaj tej frazy w wyszukiwarkach internetowych: